Wystawy

2018

Prawa kobiet = Prawa człowieka. Plakaty poświęcone prawom kobiet z kolekcji Elizabeth Resnick

Plakaty propagują równouprawnienie kobiet i pełne uczestnictwo w życiu społecznym, a jednocześnie kwestionują normy religijne i kulturowe, a także postawy patriarchalne, które wyznaczają kobietom rolę podrzędną, ograniczając ich szansę na rozwój.

Zobacz
2018

„Materia emocji”. Wystawa prac Sandry E. Lauterbach i Alaina G. Rogiera

Sandra E. Lauterbach i Alain G. Rogier to para amerykańskich artystów dzielących życie i potrzebę tworzenia. Pomimo, że ich sztuka powstaje w zakresie różnych dziedzin artystycznych i jest wynikiem zupełnie odmiennej metody pracy twórczej, ich artystyczne temperamenty są w pewnych swoich przejawach sobie bliskie, a w dziełach widać analogie i punkty styczne.

Zobacz
2018

„Krew. Łączy i dzieli”

Oryginalna wystawa „Krew: Łączy i dzieli” została przygotowana przez Muzeum Żydowskie w Londynie we współpracy z Pears Institute for the Study of Antisemitism, Birkbeck, University of London.

Zobacz
2018

Margot S. Neuhaus „Light Motives”

Wystawa prac Margot S. Neuhaus, amerykańskiej artystki o polskich-żydowskich korzeniach, której prace zaprezentowano w Polsce po raz pierwszy. W Żydowskim Muzeum Galicja pokazano stworzony w ostatnich latach cykl „Light Motives”.

Zobacz