Kultura

Wszystkie artykuły
28.10.2018    16:00

„Dziennik Janki Goldstein” – premiera książki i spotkanie

Z końcem października ukaże się „Dziennik Janki Goldstein” – książka wydana nakładem Żydowskiego Muzeum Galicja dzięki wsparciu finansowemu Miasta Krakowa.

Janka Goldstein (1920-1945) była córką Juliana Goldsteina, działacza Stowarzyszenia Rękodzielników Żydowskich Szomer Umonim, redaktora naczelnego czasopisma „Rękodzieło i Przemysł” wydawanego przez to Stowarzyszenie oraz właściciela Zakładu Artystyczno-Ślusarskiego, który mieścił się w budynkach stanowiących obecnie siedzibę Żydowskiego Muzeum Galicja. Dziennik Janki, jedyny zachowany zeszyt (jeden z wielu, które zapisała), obejmuje lata 1940-1942, a zatem jest ważnym świadectwem z lat niemieckiej okupacji – zapisem codziennego życia młodej krakowianki, którą dotknęło wykluczenie, prześladowania, a w końcu zamknięcie w odizolowanym od reszty miasta getcie. Janka niewiele miejsca w swoim dzienniku poświęcała opisywaniu okupacyjnej rzeczywistości – koncentrowała się raczej na sobie, swoich relacjach z innymi, uczuciach, wspomnieniach, zwyczajnych i niezwyczajnych wydarzeniach dnia powszedniego.

Dziennik opracowały Katarzyna Zimmerer i Ewa Czekaj. Udało się dotrzeć do licznych dokumentów pozwalających częściowo zrekonstruować losy Janki Goldstein i jej rodziny, ale o wielu osobach, o których Janka pisała w swoim dzienniku, wciąż wiemy niewiele lub nic. Czasem nie znamy nawet ich nazwisk. Jednak dzięki zapiskom Janki wiemy, że ci ludzie istnieli. Publikując Dziennik Janki Goldstein przypominamy o niej i o nich wszystkich.

Spotkanie z Katarzyną Zimmerer i Ewą Czekaj poprowadzi dr Edyta Gawron.

W języku polskim, wstęp wolny.

 

Projekt „Opracowanie i wydanie Dziennika Janki Goldstein”
Projekt współfinansowany ze środków Miasta Krakowa.