Aktualności

Wszystkie artykuły
29.03.2017    15:30

"Free2choose" - debata

Jak należy postępować z naszymi podstawowymi prawami jako jednostki, mając na uwadze obronę podstawowych praw demokratycznych? Jak postępować, jeżeli te prawa stoją w sprzeczności ze sobą?

29 marca 2017 roku o godzinie 15:30 odbędzie się w Żydowskim Muzeum Galicja debata Free2choose.
Jest to wydarzenie otwarte, na które zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Debatę, w której uczestniczyć będzie młodzież polska i holenderska poprowadzą edukatorzy z Domu Pokoju, w oparciu o materiały edukacyjne przygotowane przez Fundację Dom Anny Frank. Debata dotyczy dylematów, które pojawiają się na granicy pomiędzy podstawowymi wolnościami i prawami człowieka a wartościami demokratycznymi. Dylematy te odnoszą się do takich praw jak: wolność słowa, wolność wyznania, prawo do prywatności, wolność prasy, prawo do demonstracji.

Debata będzie prowadzona w języku angielskim
Więcej informacji: Anna Wencel anna.wencel@galiciajewishmuseum.org; tel. 12 421 68 42

W ramach projektu od 27 marca 2017 w I Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie prezentowana będzie także wystawa Domu Anny Frank Anna Frank – historia na dzień dzisiejszy.

Debata jest częścią projektu edukacyjnego „Battling Prejudice” i odbywa się podczas polsko-holenderskiej wymiany młodzieży w ramach unijnego programu Erasmus+

Organizatorzy:
  • Dom Anny Frank
  • Dom Pokoju
  • Żydowskie Muzeum Galicja
  • Lentiz School Group
  • I Liceum Ogólnokształcące im. B. Nowodworskiego