Edukacja

Wszystkie artykuły

Konferencje i szkolenia

Kultura i historia Żydów – szkolenie dla przewodników miejskich i terenowych.

Szkolenie to cykl wykładów, spotkań i zajęć w terenie, dzięki którym przewodnicy mogą pogłębić swoją wiedzę na temat judaizmu, kultury i historii Żydów w Polsce od średniowiecza do współczesności oraz Holokaustu.
Nabór na kolejną edycję szkolenia rozpocznie się we wrześniu 2016 roku.

 

Ślady pamięci, ślady tożsamości. Dziedzictwo żydowskie w lokalnej historii i kulturze
Kraków, 28-30 czerwca 2016

Konferencja poświęcona lokalnym inicjatywom związanym z ochroną dziedzictwa żydowskiego, przywracaniem pamięci, badaniami i edukacją na temat żydowskiej historii i Holokaustu.
W ciągu trzech dni konferencji odbędą się panele dyskusyjne w ramach trzech sekcji tematycznych. Kluczowe pojęcia, wokół których zbudowany został program to: lokalność, tożsamość, dziedzictwo, przemiany.  W konferencji wezmą udział przedstawiciele różnych instytucji, którzy działają na poziomie lokalnym na rzecz przywracania pamięci o społecznościach żydowskich, upamiętniania, ochrony dziedzictwa i edukacji. Podczas wystąpień i dyskusji uczestnicy przedstawią ciekawe inicjatywy, dobre praktyki, sukcesy, ale też problemy, z jakimi muszą się mierzyć.
Konferencja będzie otwarta dla publiczności Festiwalu Kultury Żydowskiej. Szczegóły będą dostępne w programie festiwalowym.