Aktualności

Wszystkie artykuły
18.10.2016    18:00

Lessing przedstawia Lessinga

Zdjęcia Ericha Lessinga, jednego z najwybitniejszych austriackich fotografów, obiegły świat. Do dziś uważa się go za kronikarza powojennej historii świata. Jego legendarne zdjęcie, zrobione w dniu podpisania Austriackiego Traktatu Pokojowego, stało się ikoną nowej, współczesnej Austrii. 

Lessing urodził się w 1923 roku w Wiedniu, w żydowskiej rodzinie. Narastające prześladowania Żydów w Austrii zmusiły go do opuszczenia kraju. Zdołał wyemigrować do Palestyny, gdzie pracował w kibucu i jako taksówkarz. 

Po powrocie do Austrii w 1945 roku zaczął pracować jako fotoreporter dla Associated Press, został też członkiem prestiżowej agencji fotograficznej Magnum Photos. W 1956 roku dokumentował rewolucję węgierską.

Siedemdziesiąt lat po zakończeniu II wojny światowej, Muzeum Żydowskie w Wiedniu zaprosiło jego córkę, Hannę Lessing, sekretarz generalną Austriackiego Funduszu Narodowego, aby dokonała osobistego wyboru fotografii ojca na wystawę poświęconą Wiedniowi i powojennemu światu.

Projekt „Lessing przedstawia Lessinga” to intymne spojrzenie na dorobek wybitnego austriackiego fotografa – od fotoreportaży politycznych po cykl „Dziewczyny lat 60.”

Organizator:
Konsulat Generalny Austrii w Krakowie
Austriackie Forum Kultury

Współorganizator:
Żydowskie Muzeum Galicja w Krakowie
Żydowskie Muzeum w Wiedniu (Jüdisches Museum Wien)