Aktualności

Wszystkie artykuły
20.08.2016    18:00

Poprzez Polin: Wizyta studyjna dla edukatorów z Polski, Izraela i krajów diaspory

25 września-1 października 2016

Trwa nabór uczestników czwartej edycji projektu „Poprzez Polin”. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20.08.2016. Program jest skierowany do edukatorów z Polski, Izraela i krajów diaspory zainteresowanych poszerzaniem swojej wiedzy i wymianą doświadczeń. W ciągu siedmiodniowej wizyty, jesienią 2016, uczestnicy odwiedzą ważne miejsca związane z polsko-żydowską historią i spotkają przedstawicieli instytucji, które nie tylko działają na rzecz upamiętniania i ochrony dziedzictwa żydowskiego, ale także budują współczesne społeczności żydowskie w Polsce. Jednym z kluczowych elementów programu będzie dziedzictwo polskich Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata.

Cele projektu:

  • zdobywanie wiedzy o polsko-żydowskiej historii i dziedzictwie i o współczesnych społecznościach żydowskich w Polsce
  • wymiana doświadczeń
  • opracowanie wspólnych propozycji programów edukacyjnych
  • nawiązanie pomiędzy edukatorami z różnych krajów bliskich kontaktów, będących punktem wyjścia dla dalszej współpracy
  • wspólne stworzenie publikacji podsumowującej i promującej projekt

Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Projekt skierowany jest do osób posługujących się językiem angielskim.

Zainteresowanych prosimy o kontakt i/lub wysyłkę formularza na adres: larysa@galiciajewishmuseum.org

Materiały do pobrania