Kultura

2016

Oferta programowa Żydowskiego Muzeum Galicja na lata 2016-2018

W ramach zadania mieszkańcom Krakowa zostanie zaproponowana 3-letnia oferta wydarzeń kulturalnych (łącznie ponad 170 wydarzeń) o zróżnicowanym charakterze – koncerty, warszaty, wykłady, spacery tematyczne, spotkanie z autorami, specjalne wydarzenia dla dzieci, rodzin i seniorów. Celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom Krakowa dostępu do atrakcyjnych i profesjonalnie przygotowanych wydarzeń kulturalnych i stworzenie warunków do aktywnego uczetsnictwa w kulturze i rozwijania własnych pasji.

Zobacz
2017

Drejdl i Hamantasze - żydowskie dziedzictwo kulturowe dla najmłodszych

Projekt jest odpowiedzią na niedostateczną ofertę zajęć dotyczących wielokulturowości i dziedzictwa regionu w woj. małopolskim, dostępnych dla przedszkoli i klas IIII szkół podstawowych. Uzupełnia ścieżki edukacyjne związane z wiedzą o kulturze regionu, której ważną c zęścią była kultura żydowska, o czym niestety często się zapomina. W ramach zadania przygotowane zostaną i przeprowadzone warsztaty dla przedszkoli i młodszych klas szkół podstawowych dotyczące dziedzictwa żydowskiego w Małopolsce.

Zobacz
2017

Mobilna Przestrzeń Kultury II

Projekt "Mobilna przestrzeń kultury II " to kontynuacja projektu realizowanego w 2015 roku, poszerzonego o nowe grupy odbiorców dzieci z przedszkoli i ze szkół podstawowych oraz seniorów. Projekt zakłada przygotowanie mobilnej oferty kulturalno-edukacyjnej związanej z dziedzictwem żydowskim i zrealizowanie cyklu 12 wydarzeń (wystawy, warsztaty, wykłady, pokazy filmowe, koncerty) w wybranych 4 miejscowościach (Starachowice i Ostrowiec Świętokrzyski w woj. świętokrzyskim i Biecz, Zator w woj. małopolskim).

Zobacz
2017

Przestrzeń obrazu. III Przegląd Filmów o Tematyce Żydowskiej

W edycji 2017 zaprezentowanych zostanie kilka różnorodnych filmów, podejmujących tematykę dziedzictwa żydowskiego, skomplikowanych relacji polsko-żydowskich, poszukiwania własnej tożsamości, życia społeczności żydowskiej na świecie. Pokazy realizowane będą przy współpracy merytorycznej z Fundacją Kamera Dawida i Warszawskim Festiwalem Filmów o Tematyce Żydowskiej.

Zobacz