Kultura

2019

Cykl dyskusji: (Nie)rozłączni. Trudne tematy w relacjach polsko-żydowskich

Cykl ośmiu dyskusji , oraz powiązanych materiałów multimedialnych  poprzez które chcemy  obalić najbardziej utrwalone stereotypy, półprawdy i tzw. fake-news które powtarzane były w mediach podczas ostatnich dwóch kryzysów w relacjach polsko-żydowskich, a także podejmiemy próbę nauczania o skomplikowanej polsko-żydowskiej historii. Prowadzenie: Adam Szostkiewicz („Polityka”)

Zobacz
2018

Oferta programowa Żydowskiego Muzeum Galicja na lata 2016-2018

W ramach zadania mieszkańcom Krakowa zostanie zaproponowana 3-letnia oferta wydarzeń kulturalnych (łącznie ponad 170 wydarzeń) o zróżnicowanym charakterze – koncerty, warszaty, wykłady, spacery tematyczne, spotkanie z autorami, specjalne wydarzenia dla dzieci, rodzin i seniorów. Celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom Krakowa dostępu do atrakcyjnych i profesjonalnie przygotowanych wydarzeń kulturalnych i stworzenie warunków do aktywnego uczetsnictwa w kulturze i rozwijania własnych pasji.

Zobacz
2018

Przestrzeń Obrazu 2018-2019

Przegląd filmów o tematyce żydowskiej. Edycja IV i V.

Zobacz
2018

Przestrzeń Obrazu: Lokalnie

Przedmiotem projektu jest realizacja w w woj. mazowieckim i świętokrzyskim objazdowego przeglądu filmów o tematyce żydowskiej "Przestrzeń Obrazu: Lokalnie".

Zobacz