Wesprzyj nas

Wesprzyj nas

Żydowskie Muzeum Galicja jest unikalną instytucją, powstałą, by upamiętnić ofiary Holokaustu, ukazać rożnorodność żydowskiej kultury i złożoność żydowskiej historii, a także wpływać na odrodzenie życia żydowskiego w Polsce.

Poprzez swoją działalność wystawienniczą, edukacyjną i wydawniczą Muzeum ukazuje historię i kulturę Żydow z nowej perspektywy. Muzeum stara się także zwalczać stereotypy i błędne przekonania dotyczące wspolnej polsko-żydowskiej historii, inspirując jednocześnie do rozważań na temat przyszłości.

Żydowskie Muzeum Galicja spełnia zadania instytucji prowadzącej działalność edukacyjną, ale wychodzi również naprzeciw potrzebom lokalnej społeczności i angażuje się w działania na rzecz zachowania żydowskiego dziedzictwa. Dzięki bogatemu i zróżnicowanemu programowi wystawienniczemu Muzeum umożliwia spotkanie z żydowską kulturą, religią i historią, a nawet współczesną sztuką, oferuje także przyjazną przestrzeń dla ludzi z różnych środowisk i grup wiekowych. Wystawy Żydowskiego Muzeum Galicja przygotowane są z myślą zarówno o lokalnej żydowskiej społeczności, jak i nieżydowskich mieszkańcach miasta. Kierowane są także do żydowskich turytsów odwiedzających kraj przodków oraz nieżydowskich turystów przyjeżdżających co roku do Polski.

Żydowskie Muzeum Galicja funkcjonuje dzięki zaufaniu i wsparciu wielu osób i instytucji. Włączając się w projekt wsparcia naszego muzeum, pomogą Państwo zapewnić ciągłość działania instytucji, która bierze aktywny udział w odradzaniu się życia żydowskiego w Polsce i przygotowuje bogatą ofertę kulturalną i edukacyjną skierowanej zarówno do lokalnej społeczności, jak i odwiedzających z całego świata.

Razem możemy zbudować otwarte i tolerancyjne społeczeństwo, świadome swojej przeszłości i aktywnie budujące swoją wspólną, polsko-żydowską przyszłość.

Żydowskie Muzeum Galicja funkcjonuje dzięki zaufaniu i wsparciu wielu osób i instytucji. W roku 2017 Muzeum otrzymało ponad 70 znaczących grantów oraz dotacji od fundacji, darczyńców indywidualnych, a także organizacji publicznych i prywatnych.

Każde Państwa wsparcie daje nam możliwość realnego działania:

  • 200 PLN pozwoli nam zorganizować warsztaty lub muzealną lekcję dla grupy młodzieży
  • 400 PLN pokryje koszty darmowych lekcji angielskiego, jakie organizujemy dla dzieci 
  • 1000 PLN  to wsparcie organizacji nowej wystawy czasowej lub wydania jej katalogu

Dziękujemy!

Aby dowiedzieć się więcej o dotacjach i możliwościach wsparcia Żydowskiego Muzeum Galicja, prosimy o kontakt z Kierownik Działu PR i Komunikacji, Adą Kopeć-Pawlikowską: ada@galiciajewishmuseum.org

 

DANE BANKOWE:

NAZWA RACHUNKU:
FUNDACJA GALICIA JEWISH HERITAGE INSTITUTE 
BANK:
PEKAO S.A. ODDZIAŁ W KRAKOWIE
UL. JÓZEFIŃSKA 18, 30-955 KRAKÓW, POLAND 
SWIFT: PKOPPLPW
IBAN: PL 67124044321111000047235276
WSPARCIE:

 

Darczyńcy zamieszkali w Stanach Zjednoczonych mają możliwość przekazania dotacji na rzecz Żydowskiego Muzeum Galicja z jednoczesnym odpisem od podatku. Jeśli wybiorą Państwo taką opcję, prosimy o przelew za pośrednictwem Taube Foundation for Jewish Life & Culture. Możliwe jest przekazanie dotacji za pośrednictwem czeku wystawionego na:

Taube Foundation for Jewish Life & Culture 
2039 Shattuck Avenue, Suite 400 
Berkeley, CA 94704 

Z dopiskiem: "Galicia Jewish Museum".

Bardzo prosimy o poinformowanie nas o dotacji, najlepiej poprzez maila wysłanego do Jakuba Nowakowskiego, dyrektora Żydowskiego Muzeum Galicja: jakub@galiciajewishmuseum.org