Kultura

Wszystkie artykuły
25.11.2019    18:00

Żydokomuna. Żydzi wobec komunizmu, komunizm wobec Żydów

Jak kształtował się stereotyp żydokomuny? Jakie były postawy polskich Żydów wobec komunizmu przed II wojną światową i po niej? Dlaczego część Żydów zaangażowała się w budowę systemu komunistycznego w powojennej Polsce? Jaki był stosunek władz komunistycznych w powojennej Polsce do Żydów?

W dyskusji udział wezmą: dr hab. Alina Cała, dr Mikołaj Mirowski
Prowadzenie: Adam Szostkiewicz („Polityka”)

W języku polskim.
Wstęp wolny.