Aktualności

Więcej
01.02.2021    11:00

Tymczasowy regulamin zwiedzania

Najważniejsze zasady zwiedzania naszego muzeum, które powstały w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszym zwiedzającym i pracownikom:

  • wszystkie osoby wchodzące do Muzeum mają obowiązek korzystania z płynu odkażającego ręce, znajdującego się w dozownikach w strefie wejścia do budynku, zaleca się używanie rękawiczek ochronnych
  • zwiedzający mają obowiązek stosowania osłon ust i nosa (maseczki, chusty, przyłbice)
  • obowiązuje zwiedzanie trasy w ruchu jednokierunkowym zgodnie z wyznaczonym kierunkiem
  • prosimy o zachowanie wymaganej odległości min. 2 metrów od innych osób
  • ograniczenie maksymalnej liczby Zwiedzających mogących równocześnie przebywać w Muzeum, przy założeniu 15 m2 powierzchni na jedną osobę
  • zalecamy zwiedzanie indywidualne, zwiedzanie grupowe dopuszczalne w grupach maksymalnie pięcioosobowych – z zachowaniem wymaganego odstępu 2 metrów
  • kawiarnia Żydowskiego Muzeum Galicja serwuje napoje wyłącznie na wynos
  • w trakcie zakupów przy kasie może przebywać jedna osoba
  • zalecamy płatność bezdotykową przy użyciu kart płatniczych bądź zakup biletów online